Saltear al contenido principal
Ajudes A La Mobilitat 2019: Subvenció De Punts De Recàrrega De Vehicle Elèctric

Ajudes a la mobilitat 2019: subvenció de punts de recàrrega de vehicle elèctric

L’institut Català de la Energia (ICAEN) ha publicat la Resolució EMC/1323/2019, per la qual s’aprovenels incentius a la mobilitat eficient.

Les ajudes es poden demanar per a les següents accions:

 • Adquisició de vehicles d’energies alternatives
 • Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics
 • Implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques
 • Implantació de mesures incloses en Pla de transport a la feina

Des de JGR Consultoria oferim el servei d’assessorament en projectes d’instal.lacions i gestió de subvencions. En aquest article explicarem en detall els principals punts a tenir en compte per a demanar ajudes per a la instal.lació de punts de recarrèga de cotxes elèctrics.

Qué es subvenciona?

Els ajuts són per a punts de recàrrega vinculada, convencional, ràpida i ultra ràpida. Cobreix potències des de 3,6 kW fins a més de 100 kW.

El cost elegible (allò que es pot considerar subvencionable) inclou: equip de recàrrega,  obra civil associada, honoraris d’enginyeria, direcció d’obra i permisos.

La campanya te caràcter incentivador, per lo que només poden optar instal.lacions no executades abans de la data de tramitació de la sol.licitud de subvenció.

Els requeriments tècnics més rellevants són:

 • Instal·lació d’acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, concretament ITC BT 52.
 • Grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons REBT.
 • Mesura d’energia integrada i alimentació monofàsica o trifàsica 230 400 VAC.
 • Com a mínim i en tots els casos: compatibilitat amb mode 3 (IEC 61.851 1) i connector tipus 2 (IEC 62.196 2) per exemple, Mennekes

A més, en el cas de recàrrega pública:

 • Connexió Ethernet i memòria per desar en local dades d’almenys 2 mesos.
 • Protocol OCPP v1.5 o superior, mitjançant serveis web (SOA) i actualitzable
 • Identificació de l’usuari amb targeta RFID (ISO 14443A) o sistema equivalent.
 • Mesura de la potència i de l’energia transferida.
 • Mòdul de comunicació mòbil 3G/GPRS o superior o equivalent

Qui pot optar a la subvenció?

Empreses privades, persones jurídiques i persones físiques (famílies, comunitats de propietaris), qualsevol entitat pública, corporacions locals, etc

Quin import es pot aconseguir d’ajuda?

Es subvenciona a fons perdut un 30% de la despesa elegible en el cas d’empreses privades i del 40% en el cas de la resta de beneficiaris.

És a dir si la suma de la despesa elegible és de 10.000 € l’administració pagaria 3.000 €.

L’import màxim de l’ajut és de 100.000 €.

Quin pressupost hi ha disponible?

Hi ha un pressupost disponible de més de 3.000.000 €, que s’adjudicarà per ordre d’entrada de la sol.licitud.

Quan es pot tramitar?

A partir del dia  21 de maig de 2019.

El període d’execució es de 12 mesos des de la notificació de resolució

Per a més detall sobre les condicions d’aquests ajuts a la mbilitat eficient es pot consultar el text íntegre del RD 72/2019.

L’equip de JGR Consultoria ofereix el servei de realització de memòria tècnica, preparació de documentació i assessorament en la  tramitació telemàtica a l’organisme competent.
La proposta d’honoraris es basa en una quota a l’inici de la tramitació i una quota final en la justificació necessària una vegada s’ha efectuat la millora.

JGR Consultoria som especialistes en eficiència energètica a la Indústria i Gran Terciari. Per a més informació contacti en info@jgrconsultoría

 

 

Volver arriba